OPPENHEIM ARCHITECTURE - Miami, FL, USA

OPPENHEIM ARCHITECTURE - Miami, FL, USA

1.00
MACKAY LYONS SWEETAPPLE ARCHITECTS - Halifax, NS, Canada

MACKAY LYONS SWEETAPPLE ARCHITECTS - Halifax, NS, Canada

1.00
FRANK MACCHIA DESIGN STUDIO - Noosaville, QLD, Australia

FRANK MACCHIA DESIGN STUDIO - Noosaville, QLD, Australia

1.00
SAUNDERS ARCHITECTURE - Bergen, Norway

SAUNDERS ARCHITECTURE - Bergen, Norway

1.00
OLSON KUNDIG - Seattle, WA, USA

OLSON KUNDIG - Seattle, WA, USA

1.00
BJARNE MASTENBROEK - Amsterdam, The Netherlands

BJARNE MASTENBROEK - Amsterdam, The Netherlands

1.00
LAURA ALVAREZ ARCHITECTURE - Amsterdam, The Netherlands

LAURA ALVAREZ ARCHITECTURE - Amsterdam, The Netherlands

1.00
CHRISTIAN MÜLLER - Rotterdam, The Netherlands

CHRISTIAN MÜLLER - Rotterdam, The Netherlands

1.00
ALCHEMY - St. Paul, MN, USA

ALCHEMY - St. Paul, MN, USA

1.00
HGA - Minneapolis, MN, USA

HGA - Minneapolis, MN, USA

1.00
 SHIM-SUTCLIFFE ARCHITECTS - Toronto, ON, Canada

SHIM-SUTCLIFFE ARCHITECTS - Toronto, ON, Canada

1.00
LUNDBERG DESIGN - San Francisco, CA, USA

LUNDBERG DESIGN - San Francisco, CA, USA

1.00
PEZO VON ELLRICHSHAUSEN - Concepcion, Chile

PEZO VON ELLRICHSHAUSEN - Concepcion, Chile

1.00
OFFICE KGDVS - Brussels, Belgium

OFFICE KGDVS - Brussels, Belgium

1.00
STUDIO SAXE - San Jose, Costa Rica

STUDIO SAXE - San Jose, Costa Rica

1.00
SANT ARCHITECTS - Venice, CA, USA

SANT ARCHITECTS - Venice, CA, USA

1.00
TAALMAN ARCHITECTURE - Los Angeles, CA, USA

TAALMAN ARCHITECTURE - Los Angeles, CA, USA

1.00
ZOWA ARCHITECTS - Colombo, Sri Lanka

ZOWA ARCHITECTS - Colombo, Sri Lanka

1.00
FEATHERSTONE YOUNG - London, England, UK

FEATHERSTONE YOUNG - London, England, UK

1.00
MICHAELIS BOYD ASSOCIATES - London, England, UK

MICHAELIS BOYD ASSOCIATES - London, England, UK

1.00
JAN HENRIK JANSEN - Copenhagen, Denmark

JAN HENRIK JANSEN - Copenhagen, Denmark

1.00
MECK ARCHITECTS - Munich, Germany

MECK ARCHITECTS - Munich, Germany

1.00
JAMES WELLS ARCHITECTS - London, England, UK

JAMES WELLS ARCHITECTS - London, England, UK

1.00
BOHLIN_BCJ_SF_NL_252.025_cropped.jpg

BOHLIN CYWINSKI JACKSON - Seattle, Washington

1.00
GLENN MURCUTT - Sydney, NSW, Australia

GLENN MURCUTT - Sydney, NSW, Australia

1.00
PETER ZUMTHOR - Haldenstein, Switzerland

PETER ZUMTHOR - Haldenstein, Switzerland

1.00
JAMES TURRELL - Flagstaff, AZ, USA

JAMES TURRELL - Flagstaff, AZ, USA

1.00
EDUARDO SOUTO DE MOURA - Porto, Portugal

EDUARDO SOUTO DE MOURA - Porto, Portugal

1.00
 FRANK LLOYD WRIGHT -  Spring Green, WI, USA

FRANK LLOYD WRIGHT - Spring Green, WI, USA

1.00
E FAY JONES - Fayetteville, AR, USA

E FAY JONES - Fayetteville, AR, USA

1.00
 RUDOLPH M. SCHINDLER - Los Angeles, CA, USA

RUDOLPH M. SCHINDLER - Los Angeles, CA, USA

1.00
FRANK DIXON - Melbourne, VIC, Australia

FRANK DIXON - Melbourne, VIC, Australia

1.00
CHARLIE ZEHNDER - Wellfleet, MA, USA

CHARLIE ZEHNDER - Wellfleet, MA, USA

1.00
JOHN HUGHES HALL - Wellfleet, MA, USA

JOHN HUGHES HALL - Wellfleet, MA, USA

1.00
PAUL WEIDLINGER - Wellfleet, MA, USA

PAUL WEIDLINGER - Wellfleet, MA, USA

1.00
BRUNO TAUT - Berlin, Germany

BRUNO TAUT - Berlin, Germany

1.00